Sprejem osmrtnic in zahval v časopisu DELO

 

Sprejem osmrtnic in zahval za naslednji dan je do 15. ure. 

Delovni čas: Osmrtnico lahko oddate:  vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure,

po telefonu 01 4737 500, po faksu 01 4737 558  ali po e-pošti osmrtnice@delo.si.

Dežurstvo ob nedeljah ali na zadnji praznični dan pa od 13. do 16. ure.

Osmrtnice lahko oddate po telefonu 01 4737 100, po faksu 01 4737 121 ali po e-pošti  osmrtnice@delo.si.

Lahko se oglasite tudi osebno pri okencu na Dunajski cesti 5.

 

Drugi pogoji objavljanja so objavljeni v splošnih pogojih sodelovanja, ki so sestavni del CENIKA:

Osmrtnice in zahvale v časopisu DELO

CENA v EUR
z DDV (20%)

VELIKOST

širina x višina (v mm)

fizične osebe

pravne osebe

46,5 x 60

170

340

97 x 60

354*

708*

97 x 80

354*

708*

97 x 100

590

1180

147,5 x 70

629

1258

147,5 x 80

719

1438

147,5 x 100

898

1796

147,5 x 150

1347

2694

198 x 120

1447

2894

198 x 150

1808

3616

198 x 190

2290

4580

198 x 126

1519

3038

198 x 255

3074

6148

349,5 x 255

5427

10584

349,5 x 514

10938

21876

Dodatki

verz ali slika

60

120

simbol +

0

0

 * Posebna ponudba: za ceno osmrtnice velikosti II/60 dobite velikost II/80.

 

Cenik je veljaven od 1. marca 2013.

 

Splošni pogoji objavljanja osmrtnic in zahval v časopisu Delo:

Račun se izstavi na dan objave, rok plačila 8 dni

Za vsebino osmrtnice odgovarja naročnik

Naročnikom - fizičnim osebam - se prizna 10 % popusta pri objavi osmrtnice.

Popust se lahko uveljavi, če je bil naročnik pokojnik ali pa je naročnik plačnik osmrtnice.

Verz ali slika se lahko objavi v osmrtnicah velikosti II/80 ali večje.

Verz, slika ali simbol se lahko objavijo samostojno oz. največ dva hkrati: verz in simbol, slika in simbol ali verz in slika.

Za zahvale priznamo 50 % popust, ob pogoju, da je bila v Delu objavljena osmrtnica.

Popust za zahvale priznamo, če je zahvala objavljena v roku dveh mesecev po objavi osmrtnice.

Pri objavah zahval si pridržujemo pravico do spremembe datuma objave.

Pridržujemo si pravico do slovničnih popravkov.

Davčnim zavezancem zaračunavamo po ceniku za pravne osebe.

Pravnim osebam, društvom, s.p. in drugim organizacijam zaračunavamo po ceniku za pravne osebe.

Naročniški popust se pri objavah osmrtnic in zahval ne upošteva.

Pogodbeni popust za pravne osebe in s.p. se pri objavah osmrtnic in zahval ne upošteva.

Pridržujemo si pravico, da naročilo tudi zavrnemo.

Pridržujemo si pravico do spremembe cenika.

 

Spletna stran:

http://oglasi.delo.si/osmrtnice-in-zahvale