Portal Pogrebi.info priporoča

Odbor pogrebnih dejavnosti

Kaj storiti v primeru smrti?

V težkih trenutkih, ko izgubimo bližnjo osebo, je težko vedeti, kaj je potrebno storiti. 

 

1. Pokličite zdravnika oz. mrliškega preglednika

2. Če smrt nastopi izven bolnišnice - npr. doma, pokličite pogrebno  podjetje, ki bo opravilo prevoz preminule osebe in vam pomagalo organizirati pogreb

3. Oglasite se v pogrebnem podjetju, ki ste ga izbrali, v času njihovih delovnih ur, da se dogovorite glede pogreba in groba

4. Pripravite poslovilno pogrebno slovesnost

    (za več napotkov kliknite na Pogrebna slovesnost)

5. Obvestite predstavnika verske skupnosti

6. Oddajte osmrtnico

 

Bolj podrobni napotki:

 

    Ko nastopi smrt na domu

V primeru smrti na domu mora pokojnika pregledati zdravnik - mrliški preglednik. Zato morajo svojci o smrti obvestiti pristojno mrliško pregledno službo oz. zdravnika, ki na njihovem območju opravlja mrliško pregledno službo.

  • V Ljubljani je to Inštitut za sodno medicino, tel.: 01 524 49 51 (24 ur na dan, vse dni v letu) in 01 543 72 22
  • v Mariboru Mrliško pregledna služba Splošne bolnišnice Maribor -UKC, tel.: 02 33 31 888
  • v ostalih krajih pa dežurni zdravnik v lokalnem zdravstvenem domu. Ta podatek lahko dobite pri pogrebnem podjetju, ki deluje v vašem kraju. Poiščite ga na Seznamu pogrebnih podjetij.

 

Mrliški preglednik mora opraviti pregled takoj, ko izve za smrt, in sicer v gosto naseljenih stavbah najpozneje v 12-tih, drugje najpozneje v 24-tih urah. Po opravljenem pregledu izda mrliški preglednik potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu  (Potrdilo o smrti in Poročilo o vzroku smrti).

Po izdaji tega potrdila se obrnite na pogrebno podjetje, ki bo opravilo prevoz pokojnika do mesta, kjer se hrani do upepelitve ali do pogreba.

 

Med čakanjem na prevoz pokojnika lahko svojci pokojnika preoblečjo, lahko pa to kasneje opravi pogrebno podjetje. Zato je potrebno pripraviti obleko.

 

 

  Ko nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov

V primeru, da nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov, prejmejo svojci obvestila o smrti, v katerem je tudi navedeno kje se pokojnik nahaja. Ob prejemu takega obvestila se obrnite na pogrebno podjetje, kjer vam bodo povedali kako ukrepati naprej, opravili bodo prevoz pokojnika ter se z vami dogovorili o načinu in času poslovitve od pokojnika ter o vsem kar sodi k pogrebu.

 

Svojci morajo v domu starejših občanov oziroma v bolnišnici prevzeti pokojnikove osebne stvari.

 

 

 

 

      Storitve pogrebnih podjetij

Pogrebna podjetja uredijo vse potrebno za slovo od pokojnika in tako žalujoče v težkih trenutkih razbremenijo dodatnih skrbi in poti. Veliko podjetij je zelo učinkovitih in se za ureditev vsega potrebnega oglasijo tudi na domu ter so dosegljivi 24 ur na dan.

 

Pogrebna podjetja poskrbijo za:

• prevzem in prevoz pokojnika

• pogrebno opremo

• ureditev potrebne dokumentacije

• poslovitev od pokojnika pred upepelitvijo

• upepelitev

• organizacijo pogreba

• organizacijo poslovilne pogrebne slovesnosti (govornik, pevci, glasbeniki, cvetje, fotografiranje, snemanje)

•  posredovanje pri objavi osmrtnic

• priprava groba 

• nagrobni kamen, napis na grobni plošči

• druge storitve glede na želje svojcev.

 

Za pogrebno podjetje pripravite naslednje dokumente pokojnika:

• osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list ali vozniško dovoljenje),

• potrjena kartica zdravstvenega zavarovanja,

• potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu (kadar smrt nastopi doma oz. izven bolnišnice)

Pripravite tudi:

• fotografijo

• obleko za pokojnega.

 

 

  Pokop oziroma upepelitev

Pokop oziroma upepelitev se opravi po preteku najmanj 36 ur od nastopa smrti na podlagi listine o prijavi smrti. Upepelitev se opravi po preveritvi dejanskega nastopa smrti, ki jo opravi pooblaščena oseba po predpisih mrliško pregledne službe.

 

 

  Prijava smrti

 • Če je oseba umrla izven zdravstvenih oziroma drugih zavodov oz. umre doma, mora smrt prijaviti mrliški preglednik - zdravnik, ki je ugotovil smrt, kot je to zapisano v zakonu o matičnem registru. Če tega ne stori, prijavijo smrt družinski člani ali tisti, s katerim je umrli živel. Smrt se mora prijaviti upravni enoti, na območju katere je oseba umrla. Prijava smrti mora biti podana v dveh dneh od dneva smrti oziroma od dneva najdbe trupla. Smrt se prijavi s potrdilom o smrti oz. potrdilom o vzroku smrti. Tega izda zdravnik, ki je umrlega pregledal. 
 • Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele, vojašnici, turistično-gostinskem objektu, zavodu za prestajanje kazni ali v drugem nastanitvenem objektu, organizaciji oziroma zavodu, mora pristojenemu organu – Upravni enoti prijaviti zavod ali organizacija, v katerem je oseba umrla.  

 

 

  Dobro je vedeti (za podrobnejše informacije kliknite tukaj...):

   • Pogrebnina
   • Posmrtnina
   • Pokojnina
   • Invalidnina
   • Potrdilo iz matičnega registra umrlih
   • Oporoka
   • Zapuščina

 

  Bančni računi

  V primeru smrti imetnika računa je potrebno obvestiti banko.

  Banka račun ob predložitvi uradnega dokumenta o smrti imetnika blokira.

  Razpolaganje z denarjem na računu po blokadi je možno šele po končanem postopku dedovanja.

  Račun banka zapre ko prejme pravnomočen sklep o dedovanju.

 

  Osebni dokumenti

Osebni dokumenti (potna listina, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, obmejna prepustnica, orožni list, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna) umrlega posameznika niso več uporabni in jih je potrebno uničiti.

Svojci umrlega posameznika predložijo njegove identifikacijske dokumente v uničenje na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji. Pristojni organ preveri matično dejstvo smrti v matičnem registru. Po ugotovitvi, da je posameznik umrl, njegove identifikacijske dokumente fizično uniči (preluknja, prereže) in jih vrne njegovim svojcem  (več o tem Uničenje dokumentov).

 

 

Darovanje organov in tkiv po smrti 

Več o tem lahko preberete na strani  www.slovenija-transplant.si