Portal Pogrebi.info priporoča

Odbor pogrebnih dejavnosti

 

  POKOP S KRSTO ALI ŽARO

Foto: krsta Menina

 

 V Sloveniji prevladujeta dve obliki pokopov:

- klasični pokop s krsto  

- pokop z žaro.

 

Pokop z žaro je prevladujoč način pokopa v Sloveniji in že nekaj let presega število klasičnih pokopov s krsto. V mestnih okoljih je delež upepelitev precej večji kot na Foto: zara Meninavasi.

Odstotek žarnih pokopov se giblje od 50 odstotkov na podeželju do 90 odstotkov v mestnih okoljih, v povprečju pa znaša okoli 65 odstotkov.

Eden glavnih razlogov za tak trend je verjetno dejstvo, da je bolečina svojcev pri pogrebu z žaro manjša, pokop sam je bolj enostaven in tudi nekaj cenejši.

 

   

  RAZTROS PEPELA

 

Raztros pepela na pokopališču ali drugem izbranem kraju

 

Nekatera pokopališča v Sloveniji imajo v okviru pokopališča predvidene posebne prostore, namenjene raztrosu pepela.

 

Svojci, ki se želijo od svojih najbližjih posloviti z raztrosom pepela zunaj pokopališča, morajo pridobiti dovoljenje, ki ga izda upravna enota kraja, kjer naj bi se tak obred opravil. Svojci preminulega morajo pri tem podati pisno vlogo z osebnimi podatki pokojnika. Pogrebno podjetje zagotovi vso ostalo potrebno dokumentacijo ter na osnovi te in dovoljenja uredi izvržbo raztrosa pepela.

 

S klikom na naslednjo povezavo lahko na portalu www.informiran.si vlogo brezplačno izdelate:

 

 

Raztros pepela v morje 

 

Raztros pepela v morje izvaja Komunalno podjetje Koper, ki tudi uredi vse podrobnosti. Več informacij dobite na telefonski številki 05 66 33 727.

Pogrebni obred se začne na pomolu v Valdoltri. Ladjica, ki na krov sprejme do 30 ljudi, žaro z najbližjimi odpelje na točno določeno točko morskega pokopališča, ki je od Debelega rtiča oddaljena približno dve milji. Po raztrosu pepela ladjica naredi še en krog in se s sireno poslovi od pokojnika.
Raztrosi  pepela v morje se opravljajo vsak dan (po predhodnem dogovoru). V kolikor je na dan raztrosa vreme vetrovno, kar onemogoča miren raztros pepela, se raztros opravi dan kasneje ali po dogovoru z ladjarjem in žalujočimi.

 

Žalni protokol pogreba na morju:

  • vstop pogrebnikov in svojcev pokojne osebe z žaro in žarnim venčkom na ladjo
  • plovba proti točki raztrosa
  • trikratno zvonenje ladijskega zvonca
  • žalni govor
  • raztros pepela v morje
  • priklon žalne posadke
  • trikratno oglašanje z ladijsko sireno
  • vrnitev v pristanišče

Na željo svojcev se lahko v protokol vključijo še duhovnik, govornik, trobentač in pevci.

 

Cena storitve raztrosa z vštetim davkom je 860 Eur. V ceni je zajeto: najem žare za raztros, moštvo s protokolom, urejanje dokumentacije in storitve ladjarja.

V morje je prepovedano metati cvetje in sveče. Možno pa je naročiti potopni žarni venček (cena je 100 Eur).

Kdor želi ovekovečiti pokop na morju, lahko naroči obeležje v obliki ploščice z imenom in priimkom ter letnico rojstva in smrti, ki se pripne na kamniti steber na koprskem pokopališču v Škocjanu (cena je 75 Eur).

 

  

  DIAMANTNI POGREB

 

Od nekdaj je diamant veljal za simbol neminljivosti, spomina in ljubezni.

Danes je mogoče iz pepela preminulih ustvariti edinstvene diamante.

 

Spominski diamant izdelajo v švicarskem podjetju Algordanza in je absolutno unikaten - ustvarjen izključno iz pepela preminule osebe (brez dodatkov).

 

Diamant je posebno stičišče spominov, simbol večnosti in ljubezni ter izpolnjena želja po individualnem spominu.

 

Oglejte si video predstavitev in izvedite več o diamantnem pogrebu ter kje ga v Sloveniji lahko naročite na naslednji povezavi: