Portal Pogrebi.info priporoča

Odbor pogrebnih dejavnosti

Ste obiskovalec številka

 

  POKOP S KRSTO ALI ŽARO

Foto: krsta Menina

 

 V Sloveniji prevladujeta dve obliki pokopov:

- klasični pokop s krsto  

- pokop z žaro.

 

Pokop z žaro je prevladujoč način pokopa v Sloveniji in že nekaj let presega število klasičnih pokopov s krsto. V mestnih okoljih je delež upepelitev precej večji kot na Foto: zara Meninavasi.

Odstotek žarnih pokopov se giblje od 50 odstotkov na podeželju do 90 odstotkov v mestnih okoljih, v povprečju pa znaša okoli 65 odstotkov.

Eden glavnih razlogov za tak trend je verjetno dejstvo, da je bolečina svojcev pri pogrebu z žaro manjša, pokop sam je bolj enostaven in tudi nekaj cenejši.

 

   

  RAZTROS PEPELA

 

Raztros pepela na pokopališču ali drugem izbranem kraju

 

Nekatera pokopališča v Sloveniji imajo v okviru pokopališča predvidene posebne prostore, namenjene raztrosu pepela.

 

Svojci, ki se želijo od svojih najbližjih posloviti z raztrosom pepela zunaj pokopališča, morajo pridobiti dovoljenje, ki ga izda upravna enota kraja, kjer naj bi se tak obred opravil. Svojci preminulega morajo pri tem podati pisno vlogo z osebnimi podatki pokojnika. Pogrebno podjetje zagotovi vso ostalo potrebno dokumentacijo ter na osnovi te in dovoljenja uredi izvržbo raztrosa pepela.

 

S klikom na naslednjo povezavo lahko na portalu www.informiran.si vlogo brezplačno izdelate:

 

Vloga za dovolitev pokopa zunaj pokopališča oziroma za raztros pepela

 

Raztros pepela v morje 

 

Raztros pepela v morje je v Sloveniji mogoč na pomolu v Valdoltri. Pri raztrosu pepela je lahko udeleženih od 20 do 30 ljudi. Raztrosi  pepela v morje se opravljajo ob ponedeljkih. V kolikor je na dan raztrosa vreme vetrovno, kar onemogoča miren raztros pepela, se raztros opravi dan kasneje ali po dogovoru z ladjarjem in žalujočimi.

 

Žalni protokol pogreba na morju:

  • vstop pogrebnikov in svojcev pokojne osebe z žaro in žarnim venčkom na ladjo
  • plovba proti točki raztrosa
  • trikratno zvonenje ladijskega zvonca
  • žalni govor
  • raztros pepela v morje
  • priklon žalne posadke
  • trikratno oglašanje z ladijsko sireno
  • vrnitev v pristanišče

Na željo svojcev se lahko v protokol vključijo še duhovnik, govornik, trobentač in pevci.

Po opravljenem raztrosu svojci v spomin dobijo pergament (listino) z vrisanimi koordinatami točke, kjer se je zgodil raztros pepela v morje.

Cena storitve raztrosa  z vštetim davkom je 900EUR. V ceni je zajetO: najem žare za raztros, moštvo s protokolom, urejanje dokumentacije, lokalni prevoz, storitve ladjarja ter izdelava posebnega žarnega venčka ( ki potone). K tej ceni je potrebno prišteti še storitve upepelitve in prevoza žare do pogrebne službe, ki opravi celoten protokol. 

V morje je prepovedano metati cvetje in sveče.

 

  

  DIAMANTNI POGREB

 

Od nekdaj je diamant veljal za simbol neminljivosti, spomina in ljubezni.

Danes je mogoče iz pepela preminulih ustvariti edinstvene diamante.

 

Spominski diamant izdelajo v švicarskem podjetju Algordanza in je absolutno unikaten - ustvarjen izključno iz pepela preminule osebe (brez dodatkov).

 

Diamant je posebno stičišče spominov, simbol večnosti in ljubezni ter izpolnjena želja po individualnem spominu.

 

Oglejte si video predstavitev in izvedite več o diamantnem pogrebu ter kje ga v Sloveniji lahko naročite na naslednji povezavi:

 

Spominski diamant