Novi tednik izhaja dvakrat tedensko, pri čemer skupna naklada tako torkove kot petkove številke znaša več kot 30.000 izvodov.

Novi tednik ima približno 11.000 naročnikov in pokriva kar 32 občin celjskega območja.

Časopis se uvršča med najpomembnejše v celjski regiji in doseže več kot 100.000 prebivalcev širše celjske regije.

 

OSMRTNICE in ZAHVALE objavlja v torek in v petek.

 

Za objavo pokličite na telefon 03 422 51 44

ali pošljite po e-mailu teja.oglasi@nt-rc.si

 

CENIK OBJAV

Velikost

mm / stolpec

Cena

z DDV

 ZAHVALE

10 mm / 40 mm

  4,18

 OSMRTNICE

10 mm / 43 mm

  4,18

 ZAHVALE in OSMRTNICE za podjetja, društva

10 mm / 43 mm

10,02