Portal Pogrebi.info priporoča

Odbor pogrebnih dejavnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.Z bolečino v srcu sporočamo, da je prenehalo biti utrujeno srce

naše drage mame, babice in prababice
 

rojene 1942

 
Na zadnjo pot jo bomo pospremili v ponedeljek, 31.8.2015 ob 12. uri na ljubljanskih Žalah.    

 
Žalujoči:
hčerki Mojca in Andreja z družinama 


         

 


Noč v korakih mirnega je sna

vzela, kar življenje da.
Pot zdaj tvoja vodi tja,
kjer so drugi tvoji že doma.      Z žalostjo v srcu sporočamo, da je za vedno zaspal

naš dragi oče in dedek  


iz Šmartna ob Savi, Ljubljana

 
Od njega se bomo poslovili v četrtek, 28. maja 2015, ob 14. uri,

v vežici 4 na pokopališču Nove Žale v Ljubljani.
 

Žalujoči:
Hči Mateja z družino.

         
Dragoj mami, babici in prababici


 
Otisla si al uvjek si nam u srcu.


 
Dušica, Vlado, Klavdija i Mihaela

 

 


Vsem prijateljem in znancem sporočamo žalostno vest, da je v 93. letu starosti svojo življenjsko pot sklenil naš ljubi mož, ćale in dedanosilec partizanske spomenice 1941-1945, narodni heroj

 
Pogreb bo v četrtek 23. aprila 2015 ob 14. uri na mestnem pokopališču v Kranju.
Na zadnjo pot ga bomo pospremili iz tamkajšnje mrliške vežice, ki bo na dan pogreba odprta od 10.ure dalje.
 

Žalujoči:
Neizmerno ga pogrešamo žena Marinka, sinova Srđan in Gorazd,
vnuki Filip, Senka, David in Lena.

V Kranju, 21.aprila 2015


                   

 

 

  

Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
Le ugasne luč življenja.
                                          

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu zapustil
naš dragi oče tast in dedi

 

iz ul.Vladimirja Trampuža 6 v Ljubljani

 
Pogreb pokojnika bo v ožjem družinskem krogu na Domanovićih ( BiH ).  

 
Žalujoči:
hčerka Edina ter sinova Edin in Jasmin z družinami 

  
                

                     

 

 

 

 


Ne jokajte ob mojem grobu,
privoščite mi večni mir,
izčrpal sem svoje moči,
zaprl sem trudne oči.    


Z bolečino sporočamo, da je po dolgi bolezni odšel naš dragi  


roj. 20.9.1948, Zapoge pri Vodicah
 

Na zadnjo pot ga bomo pospremili v torek, 17.3.2015 ob 16. uri na pokopališču v Zapogah.
Žara bo od 9. ure v tamkajšnji mrliški vežici.


Žalujoči:
Hči Andreja z družino, sin Niko, brat Aljozij in ostalo sorodstvo.
 
Zapoge, 16.3.2015

                                     

 


Vsa toplina tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen
ostajata za vedno z nami.                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                              
 

 


 
Dne 22.2.2015 smo v Idriji, kjer se je rodil, pokopali mojega ljubega moža Eržen Silva. Iskreno se zahvaljujem, da ste ga tako množično pospremili v njegov prerani grob, žena Jelka z otroci iz Ljubljane, zahvaljuje se tudi brat Miro z ženo, sestra ter nečaki in ostalo pretreseno sorodstvo in sodelavci iz Ljubljane. Hvala vsem, ki ste se prišli pokloniti dobremu človeku. Naj mu bo lahka zemlja.


Neutolažljiva žena Jelka

 
 ZAHVALA     

 

 

 


Z bolečino v srcu sporočamo, da je mnogo prezgodaj odšel naš dragi  
 

rojen 29.12.1950 v Idriji

 
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v petek, 27.2.2015 ob 13.uri na pokopališču v Idriji.
Žara bo od 9.ure v tamkajšnji mrliški vežici.    

 
Žalujoči:
žena Jelka in vsi njeni, brat Miro z Marjano in vsi njuni, sestra Jelka z sinom in ostalo sorodstvo. Ljubljana, Idrija, Novo mesto. 


                   

 Sporočamo žalostno vest, da je umrl


rojen 13.05.1963,
Dolnje Dobravice 2, Metlika

 
Pogreb bo 20.02. 2015 ob 14.00 uri, iz vežice št.2,
na pokopališču Vojna vas, Črnomelj.


Žalujoči:  Vsi njegovi


 

 Solza, žalost, bolečina

te zbudila ni,

a ostala je tišina,

ki močno boli. 

ZAHVALA

V 89 letu se je od nas za vedno poslovilaiz Kija pri Šentjanžu.


Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, znancem, prijateljem, sodelavcem, zdravniškemu osebju zdravstvnega doma Sevnica in vsem ostalim, ki ste nam v težkih trenutkih kakor koli pomagali, stali ob strani, izrekli sožalje, podarili cvetje, sveče in darovali za svete maše. Posebna zahvala g. župniku Janezu Cevcu in g. Jožetu za lepo opravljen obred. Renati in Petru za ganljive besede slovesa, pevcem in pogrebni službi Oklešen in vsem, ki ste si vzeli čas in jo pospremili na njeni zadnji poti.

 
Žalujoči: Vsi njeni

 

Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala.
Noč v korakih mirnega je sna
vzela, kar življenje da.
Pot zdaj tvoja vodi tja,
kjer so drugi tvoji že doma.
Naj bo mirno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje.


Prenehalo je biti plemenito srce naše sestre, babice in tete


iz Portoroža, Obala 67,
nazadnje stanujoča v Domu za ostarele občane v Ilirski Bistrici
in upokojenka podjetja Droga Portorož.
 

Pokopali jo bomo v ožjem družinskem krogu v Piranu.


Z žalostjo v srcu se bomo od nje poslovili
družine Ajster in Logan iz Celja ter družina Zakonjšek iz Radeč.